ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

A De Agostini Deutschland GmbH (székhely: Wexstraße 16, D-20355 Hamburg, Németország; adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-98249/2016, NAIH-98256/2016) mint adatkezelő az Ön személyes adatait – különösen e-mail címét, teljes nevét, és egyéb a vásárlói szokások elemzéséhez szükséges adatát – online értékesítés, hírlevél továbbításának, valamint a vásárlói szokások elemzésének céljából gyűjti és kezeli. Az Adatkezelő bizonyos adatokat (mint pl. az IP címét, az Adatkezelő webhelyén Ön által látogatott oldalakat, az Adatkezelő webhelyén tett látogatásának időpontját és dátumát, a használt operációs rendszert, böngészőt) azon okból kifolyólag gyűjti és kezeli, hiszen ezek ugyancsak elősegítik a fogyasztói szokások, magatartások, valamint a hálózatfigyelések kiértékelését. Ezen adatok személyes adatokat is magukba foglalhatnak, amelyeket az Adatkezelő anonimizálva és kizárólag statisztikai célból tárol.

Mind az adatfeldolgozás, mind az adatkezelés az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra vonatkozó hatályos adatvédelmi törvényekben meghatározott rendelkezések kifejezett betartásával történik. Az adatvédelmi szabályzat bármikor elérhető az Adatkezelő [www.SimpleStylishMakes.com/hu] weboldalán az „Adatvédelmi tájékoztató” linkre történő kattintással.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenység a 2011. évi CXII törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön kifejezett, önkéntes és előzetesen adott hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelőhöz benyújtott kérelmével. Az Adatkezelő az előzetesen adott hozzájárulás alapján jogosult az itt meghatározott személyes adatokat azon munkavállalóival megosztani, amely munkavállalók bevonása elengedhetetlen az adatgyűjtési célok megvalósításához (mint pl. a hírlevelek küldése).

Hírlevél, online értékesítés, direkt marketing

Amennyiben szeretne e-mailben értesítéseket kapni az éppen aktuális ajánlatainkról, promócióinkról, ajándékainkról és társaságunkról (továbbiakban: „Hírlevél”) akkor kérjük adja meg e-mail címét és a személyazonosságának megerősítéseként kérjük adja meg teljes nevét, ezzel igazolva azt, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa. A hírlevél fogadásához való hozzájárulását a weboldalon található négyzet kipipálásával adhatja meg.

Ezen adatok gyűjtése csupán azért szükséges, hogy a Hírlevél továbbításra kerülhessen Önnek, valamint, hogy a jogszabályok által megkívánt, hatályos adatbázisban adatkezeléshez való jogosultságunk dokumentálásra kerülhessen. A Hírlevélről bármikor jogosult leiratkozni és visszavonni hozzájárulását személyes adatainak jövőbeni kezeléséhez a visszaigazoló e-mailünkben megküldött „preferenciák kezelése” elnevezésű linkre történő kattintással, vagy a Hírleveleket tartalmazó e-mailek alján található „leiratkozás a hírlevélről” elnevezésű linkre történő kattintással.

Személyes adatok harmadik személyek részére történő továbbítása

Személyes adatait csak a fent meghatározott adatkezelési célokra használjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos néhány technikai művelet harmadik személyek részére kerül kiszervezésre, akiktől elvárjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályok és mindenkor hatályos alkalmazandó egyéb jogszabályok szerint járjanak el, részünkre ellenőrzési jogot biztosítva ezen szabványok és törvényi előírások adatfeldolgozók általi betartására.

Az Adatkezelő részéről kijelölt adatfeldolgozók:

•    De Agostini Publishing Italia S.p.A. (székhely: Via Giovanni Da Verrazano n. 15 – 28100 Novara,)
•    FreshMail Sp.z.o.o. (székhely: Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków
•    SUVET Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.)

Az adatfeldolgozók tevékenységéért az Adatkezelő tartozik felelősséggel, tevékenységük jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének biztosítása tekintetében.

Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a leghatásosabb technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazza, amely mindig a hatályos adatvédelmi jog által megkövetelt előírásoknak megfelelően kerül aktualizálásra.

Az adatkezelés és tárolás időtartama, a személyes adatok törlése

Amennyiben az általunk tárolt személyes adatok tárolása az annak alapjául szolgáló célhoz a továbbiakban már nem szükséges, vagy a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok azonnal és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek, azt az esetet kivéve, amennyiben az adott személyes adat tárolása jogszabályi követelmény. Amennyiben a személyes adat tárolása jogszabályi követelmény, úgy ezen személyes adat törlésére a jogszabályban meghatározott őrzési idő lejártát követően kerül sor haladéktalanul.

„Cookies”

Elfordulhatnak olyan esetek amikor a weboldalunk un. „cookie”-kat használ. Ezzel összefüggésben kérjük tekintse meg az un. Cookie Szabályzatunkat a cookie-k használatával és deaktiválásával kapcsolatban.

További linkek

Weboldalunkon más weboldalakra vezető linkek is találhatóak. Ezen harmadik személyek weboldalainak adatvédelmi gyakorlatáért, vagy egyebekben a weboldalak tartalmáért azonban felelősséget nem vállalunk.

Érintett jogai, kapcsolattartók elérhetőségei:

Amennyiben további kérdése vagy esetlegesen észrevétele merülne fel az Adatvédelmi Tájékoztatóval összefüggésben, úgy kérjük lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel postai vagy e-mailes úton küldött megkeresésben.

Bármikor jogosult az Adatkezelő, vagy a kijelölt adatfeldolgozók által a személyes adatain végzett tevékenységével kapcsolatban tájékoztatást kérni, illetőleg az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférni, különösen az Adatkezelő által tárolt adatai vonatkozásában, illetőleg, hogy ezen személyes adatai feldolgozása során azok mely személyek részére és milyen okból lettek hozzáférhetővé téve.

Kérheti személyes adatainak törlését/zárolását, hibás adatainak helyesbítését, továbbá jogosult kérni személyes adatainak az adatvédelmi szabályoknak megfelelően történő kezelését. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseit és panaszait az alábbi elérhetőségre legyen szíves megküldeni:

Kapcsolat:
De Agostini Deutschland GmbH
Postacím: Wexstraße 16, D-20355 Hamburg, Németország;
E-mail cím: SzeretekKotni@suvet.hu

Az Adatvédelmi Tájékoztató aktualizálása

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató aktualizálására, figyelembe véve az esetleges új technikai vívmányokat, vagy az esetleges új szolgáltatásokat és termékeket. Az Adatvédelmi tájékoztató jelenleg hatályos változata bármikor elérhető a [www.SimpleStylishMakes.com/hu] weboldalon az „Adatvédelmi Tájékoztató” linkre történő kattintással. Az Adatkezelési Tájékoztató ezen aktualizált változata az alábbi napon került az Adatkezelő által közzétételre, amelyről az Adatkezelő a már feliratkozott személyeket elektronikus úton küldött e-mailben tájékoztatja és kérelmezi az ahhoz történő önkéntes hozzájárulásukat.

Panaszok, Jogorvoslat

Jogsértéssel kapcsolatos igényeivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH” székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) vagy közvetlenül az illetékes Bírósághoz fordulhat.

Elfogadva: Budapest, 2016. December 22.

Ország megváltoztatása